Jachtserwis.pl - Portal Żeglarski - Regulamin
Regulamin

Regulamin

§ 1 Ogólne zasady

 1. Właścicielem portalu JachtSerwis.pl oraz wszelkich praw związanych z jego użytkowaniem i posiadaniem jest firma Ma_And_Pi. Ona Również jest Administratorem portalu JachtSerwis.pl
 2. Nazwa JachtSerwis.pl w dalszej części regulaminu będzie umieszczana pod skrótem JS
 3. Regulamin określa zasady korzystanie z portalu JS.
 4. Każda osoba rejestrująca się w JS zobowiązana jest do zapoznania zasadami tego regulaminu oraz do jego zaakceptowania.
 5. Korzystać z portalu JS mogą tylko i wyłącznie osoby dorosłe (zgodnie z obowiązującym prawem) oraz osoby niepełnoletnie za zgodą opiekuna ustawowego.
 6. Użytkownik umieszczając wszelkiego rodzaju dane w JS zezwala na publikowanie tych danych w JS oraz na upublicznianie ich – status ogólno dostępne.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych zamieszczonych w ogłoszeniu w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o "Ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) przez: Ma_And_Pi ; ul. Chmielna 38 ; 96-300 Żyrardów.
 8. Ma_And_Pi ma prawo wykorzystać podane dane do wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i innych związanych z funkcjonowaniem portalu JS.
 9. Użytkownik podając dane robi to dobrowolnie.
 10. Kopiowanie, powielanie bądź w jakikolwiek inny sposób używanie materiałów dostępnych w JS możliwe jest po uzyskaniu zgody portalu JS oraz właściciela danych.
 11. Wszelkiego rodzaju reklamacje związane z nieznajomością są automatycznie odrzucane.
 12. Rejestracja w JS oznacza automatyczną akceptację regulaminu.

 

§ 2  Funkcjonowanie

 

 1. Portal JS nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach/reklamach oraz innych materiałach udostępnianych przez użytkowników. Portal nie weryfikuje treści zamieszczanych w serwisie i nie bada wiarygodności danych zawartych w ogłoszeniach.
 2. Publikowane treści w serwisie JS nie mogą zawierać znamion przestępstw i muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.
 3. Dane zawarte w ogłoszeniach nie mogą zawierać krypto reklam – nie mogą zawierać aktywnych linków do innych stron bądź innego rodzaju aktywnych nośników.
 4. Pkt. 3 niniejszego paragrafu nie odnosi się do podanych danych kontaktowych w ogłoszeniu w tym adresu e-mail oraz linku do strony macierzystej obiektu.
 5. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie ogłoszeniowym jest bezpłatne.
 6. Za ogłoszenia wyróżnione są pobierane odrębne opłaty. Użytkownik zostanie poinformowany o wybraniu płatnych opcji, a jego ogłoszenie ukaże się dopiero po dokonaniu płatności.
 7. Cennik dodatkowych opłat jest opublikowany w odrębnym pliku zawartym na stronach JS.
 8. Funkcjonowanie ogłoszeń płatnych jest uregulowane w odrębnym pliku opublikowanym na stronach JS.
 9. Rejestracja w JS – forum oraz korzystanie z niego jest bezpłatna
 10. Treści umieszczane JS – forum niezgodne z prawem, obraźliwe, wulgarne bądź w jakikolwiek inny sposób uwłaczające ludzkiej godności bądź jakiejkolwiek innej sprawie będą natychmiastowo usuwane przez administratora.
 11. Serwis JS nie odpowiada za treści umieszczane przez użytkowników JS – forum.
 12. Aktywacja linku zawartego w mailu wysłanym podczas rejestracji użytkownika oznacza akceptację regulaminu.

§ 3 Dodawanie ogłoszeń

 1. Oferty ogłoszeniowe zamieszczane w JS są ważne 180 dni. Po upływie 180 dni automatycznie wygasają.
 2. Po wygaśnięciu oferty użytkownik może ponownie zamieścić swoje ogłoszenie.
 3. Użytkownik może zamieszczać dowolną ilość ogłoszeń o ile ich treść się nie powtarza. Ogłoszenia o tej samej treści bądź powtarzającej się zostaną automatycznie usuwane.
 4. JS nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z funkcjonowaniem portalu.
 5. Wpisy niezgodne z treścią tematyczną portalu, o charakterze wulgarnym, zawierające treści erotyczne oraz ogólnie przyjęte za obraźliwe będą usuwane, a konto takiego użytkownika zostanie zablokowane.
 6. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji.
 7. JS nie odpowiada za prawdziwość danych podanych podczas rejestracji.
 8. Ogłoszenie zaakceptowane przez administratora ukaże się w serwisie w przeciągu 48 h.
 9. JS nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o ofertach i oferentach. Treści zamieszczane w portalu JS są tylko i wyłącznie informacjami i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.
 10. Wszelkiego rodzaju naruszenia prawa związane z funkcjonowaniem JS, działem ogłoszeń, forum  oraz innymi działami znajdującymi się w JS dokonane przez użytkowników zostaną przekazane odpowiednim organom/służbą zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem.
 11. W momencie zaistnienia sporu dotyczącego spraw związanych z JS (ogłoszeń i innych) JS zastrzega sobie prawo nie uczestniczenia w takowych.

§ 4 Dodawanie ogłoszeń

 1. Zasady dodawania wszelkiego rodzaju ogłoszeń płatnych/reklamowych bądź sponsorowanych zostaną uregulowane w odrębnej umowie pomiędzy JS – usługodawcą, a usługobiorcą.

 

§ 5 Security

 1. Zawartość stron internetowych chroniona jest prawem autorskim w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych przysługują wyłącznie ich właścicielom.
 2. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie materiałów zawartych w JS wymaga zgody właściciela

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzania w przyszłości zmian/modyfikacji w regulaminie.
 2. Administrator może bez powiadomienia ogłoszeniodawców zawiesić działalność portalu.

Copyright © 2012-2019. All Rights Reserved.